Tegelstenen 75

Planändringen utgörs av ny planbeskrivning inklusive gällande plan från 1980.

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna bland annat så att alla lägenheter ges möjlighet till inglasade altaner/uterum.