Detaljplan för Tegelstenen 75

Planändringen utgörs av ny planbeskrivning inklusive gällande plan från 1980.

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna bland annat så att alla lägenheter ges möjlighet till inglasade altaner/uterum.