Viksberg 2:1

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna så att fastigheten Viksberg 2:1 kan delas.