Viksberg 2:1 (Viksberg 5:14)

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna så att fastigheten Viksberg 2:1 kan delas.