Kallfors höjder (Västra Kallfors), del av Kallfors 1:4

Ett nytt bostadsområde är på gång i närheten av Kallfors golfklubb, som kommer att kallas för Kallfors höjder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med upp till 170 lägenheter på del av fastigheten Kallfors 1:4.

Detaljplaneområdet kommer att omfatta 11 flerbostadshus placerade på en höjd norr om Kallfors golfklubb. Detaljplanen omfattar även vägen som ansluter till Tvetavägen (väg 515). I samband med uppförandet av bostadshusen kommer vägen att breddas och förses med gång- och cykelbana.