Karlberga 16 m.fl.

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att utöka byggrätten.

Planändringens syfte är att utöka byggrätten inom del av detaljplan 1304C. Underliggande detaljplan Kvarteret Karlberga, 1304C, gäller jämsides med denna ändring.