Kv. Dagliljan (del av Västergård 1:1 m.fl.)

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård för flerbostadshus, vårdboende och förskola.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus (cirka 90 bostäder), vårdboende (cirka 70 vårdplatser) och förskola för 100 barn.