Del av kv. Löjan m.fl.

Detaljplanen möjliggör ny markanvändning för skola och kontor.

Detaljplanens syfte är att ändra gällande Jm (industriändamål) till S (skola) alternativt K (kontor).