Planområdet omfattar Mungon 6

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Mungon 6 för ytterligare en fastighet. Planläggningen möjliggör även ett mindre flerbostadshus med 10 nya bostäder.