Ogan 1:11 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp har strukits.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra vatten- och avloppsanordningar inom fritidshusområdet vid sjön Ogan.