Repet 4 m.fl., del av Västra Blombacka

Detaljplanen möjliggör förtätning av bostäder inom befintligt bostadsområde. Kommersiella lokaler i bottenplan möjliggörs längs Brolundavägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av det befintliga bostadsbeståndet på fastigheten Repet 4 i Västra Blombacka.

Planförslaget innebär huvudsakligen ny bostadsbebyggelse i tre till åtta våningar. För att skapa förutsättningar för större utbud av lokalservice inom området möjliggörs centrumverksamhet i bottenplan på den planerade bebyggelsen längs Brolundavägen.