Del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga klart Svaldungevägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra färdigställandet av Svaldungevägen. Marken har inte varit planlagd tidigare.