Solvändan m.m.

Detaljplanen möjliggör en ökad förvaring av bussar hos SL.

Detaljplanens syfte är att utöka kv. Solvändan i avsikt att kunna bygga ut SL:s bussdepå.