Solvändan m.m.

Syftet med planen är att utöka kv. Solvändan i avsikt att kunna bygga ut SL:s bussdepå.