Tunet 5 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tunet 5 och Tunet 6 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Tunet 5 i form av flerbostadshus i två våningar. Enligt planförslaget kan det bli 28 nya bostäder i området.