Viksberg 3:1 (Område B)

Detaljplanen innebär ändringar av området som ligger intill Viksbergs golfbana.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Viksberg, totalt sex stycken huvudbyggnader där varje byggnad kan inrymma två bostäder.