Härfågeln 6 m.fl.

Detaljplanen möjliggör utbyggnation av fastighetens norra del.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten vid Tunabergs gruppboende med vårdplatser för äldre- och demensvård.