Del av Glasberga 1:15 (förskola)

Detaljplanen möjliggör förskola inom ett befintligt bostadsområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola för 120 barn i Glasberga samt en trafiksäker gångväg till närbelägen busshållplats.