Medborgardialog Hovsjö

Nu har du chansen att vara med i dialog för Hovsjö. Hur kan det området utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring?

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med utveckling av ditt bostadsområde. Vi tittar på hur Hovsjö kan förändras på sikt, till exempel gator, bebyggelseområden, grönområden och parker. Det gör vi genom att skapa en strukturplan. Idén bakom strukturplanen är att förtäta och bygga fler bostäder i stadsdelen. Hovsjö är en av flera stadsdelar som pekats ut som tyngdpunkter i staden, i kommunens översiktsplan och förslag till utbyggnadsstrategi.

Gör in röst hörd! Var med och påverka genom att besvara webbenkäten för Hovsjö. 

Du kan välja språk på första sidan; svenska, engelska eller arabiska. Sista dag för att svara på webbdialogen är 7 januari. 

Läs mer om Hovsjö strukturplan här. 

Läs mer om strukturplaner här.

Här ser du avgränsningen som gäller för Hovsjö strukturplan: