Detaljplanen saknas tyvärr på vår hemsida

Vi har ännu inte lagt upp handlingar för den detaljplan som du eftersökt. Du kan kontakta oss för att få handlingarna via mail.

Planenheten håller löpande på att lägga upp handlingar för gällande detaljplaner på hemsidan, men det tar tid att få upp alla handlingar. Därför kan det hända att handlingarna för den plan du eftersökt inte finns tillgängliga än.

Förfrågan om planhandlingar