Tomtindelningar, fastighetsplaner och fastighetsindelningar

Parallellt med detalj-, stads- och byggnadsplaner kan det finnas tomtindelningsplaner, fastighetsplaner eller fastighetsindelningsplaner. Dessa bestämmer hur många och hur stora tomterna får vara.

Tomtindelningsplaner, fastighetsplaner och fastighetsindelningsplaner går inte att finna bland våra gällande detaljplaner på hemsidan.

Om du har frågor om din tomt går att stycka av eller hur stor tomten får vara så kan du kontakta Kontaktcenter för att se om det finns speciella planer som påverkar antalet fastigheter inom ditt område eller hur stora fastigheterna får vara.