Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs Läs mer >


Ändring av detaljplan för Fågelsången 1

Planändringen innebär framför allt en utökad byggrätt och fler användningsområden. Läs mer >


Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål. Läs mer >


Detaljplan för Jägmästaren 11 m.fl.

Nystartat planarbete för att möjliggöra bostäder i Östertälje. Läs mer >


Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende i Lina. Läs mer >


Detaljplan för Mariekälla 1:26

Planarbete pågår för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget. Läs mer >


Ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp kommer att strykas. Läs mer >


Detaljplan för Glasberga gård 1:20 m.fl.

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan. Läs mer >


Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl, förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta. Läs mer >


Detaljplan för Rajgräset 2

DETALJPLAN: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Rajgräset 2 i Geneta. Läs mer >