Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera efter planerna efter område eller via karta.

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera efter planerna efter område eller via karta. 


Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben, Tveta

Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter. Läs mer >


Almen 10, Mariekäll

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder. Läs mer >


Bostäder på Östertälje 1:15, Östertälje

Planarbete pågår för att utreda förtätning med cirka 120 bostäder inom området mellan Fornhöjden och Glasbergavägen. Läs mer >


Viksberg 3:1 - område C, Viksberg

Områdets omgivning är idag av lantlig karaktär med småhusbebyggelse och golfbana. Sydväst om området finns klubbhuset för Viksbergs golf. Läs mer >


Visbohammar 1:20, Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende. Läs mer >


Gullvivan 4, Mariekälla

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Läs mer >


Grävmaskinen 6, Moraberg

Ändringen av detaljplanen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare. Läs mer >


Visenten 4, del av Oxelgrenshagen 1:1

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark. Läs mer >


Barnflickan 2, Enhörna

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus. Läs mer >


Billsta 5:11, Järna

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter. Läs mer >