Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Planområdet, Kv. Vagnmakaren 5 m.fl., ligger strax utanför gränsen för stadskärnan, cirka en kilometer söder om centrala Södertälje. Läs mer >


Luna 1, Centrum

Vid hörnet av Garvaregatan Storgatan utreds förutsättningarna för en ny byggnad ovanpå garagedelen av fastigheten Luna 1 inom Södertälje stadskärnan Läs mer >


Del av Tellus 5, Centrum

Vid Maren, där McDonalds idag ligger, utreds förutsättningarna för en ny byggnad i enlighet med programmet för stadskärnan. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs. Läs mer >


Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö Läs mer >


del av Tavesta 1:248, Rönnvägen

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248, bostäder vid Rönnvägen fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015. Läs mer >


Lekspaden 1

Beslut om planuppdrag för Lekspaden 1 fattades av nämnden i Järna 6 mars 2018. Läs mer >


Farstanäs, Järna

Samhällsbyggnadskontoret fick i början av 2010 frågan om att utveckla Farstanäs camping till en stugby med tillhörande serviceanläggningar. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28, Båtvarvet, Hall

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar. Läs mer >