Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Del av Tellus 5, Centrum

Vid Maren, där McDonalds tidigare låg, utreds förutsättningarna för en ny byggnad i enlighet med programmet för stadskärnan. Läs mer >


Detaljplan för del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Planområdet, Kv. Vagnmakaren 5 m.fl., ligger strax utanför gränsen för stadskärnan, cirka en kilometer söder om centrala Södertälje. Läs mer >


del av Tavesta 1:248, Rönnvägen

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248, bostäder vid Rönnvägen fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015. Läs mer >


Lekspaden 1

Beslut om planuppdrag för Lekspaden 1 fattades av nämnden i Järna 6 mars 2018. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs. Läs mer >


Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö Läs mer >


Farstanäs, Järna

Samhällsbyggnadskontoret fick i början av 2010 frågan om att utveckla Farstanäs camping till en stugby med tillhörande serviceanläggningar. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28, Båtvarvet, Hall

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar. Läs mer >


Hoxeltorp 1:5, Viksberg

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana. Läs mer >


Kvarteret Dagliljan, Västergård

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård där det planeras för flerbostadshus, vårdboende och förskola. Läs mer >