Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Hoxeltorp 1:5, Viksberg

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana. Läs mer >


Kvarteret Dagliljan, Västergård

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård där det planeras för flerbostadshus, vårdboende och förskola. Läs mer >


Hoxeltorp och Hjälmsättra, Viksberg

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse. Läs mer >


Högantorp 1:19, Viksberg

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje. Läs mer >


Kallfors ängar och uppsamlingsväg, Järna

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen. Läs mer >


Igelstaverket, Östertälje

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov. Läs mer >


Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl., Södra

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter. Läs mer >


Lyran, Centrum

Bostäder och lokaler planeras på det som idag är en markparkering vid kanalen. Läs mer >


Norra Myrstugan, Järna

Ett nytt bostadsområde planeras intill Kallforsån i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Norra Myrstugan. Läs mer >


Nästäppan, Järna

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen. Läs mer >