Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1, Pershagen

Nytt logistik- och verksamhetsområde vid Södertälje Syd. Läs mer >


Södertuna

Ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde vid Järna Läs mer >


Strukturplan för Västergård

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för stadsdelen Västergård som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Ronna

Ett projekt pågår för att ta fram en grov struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Södertälje Södra

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Södertälje Södra som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Detaljplan för Vi 1:28 mfl, Wij-området

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för 100-150 bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer i Wij-området. Läs mer >


Strukturplan för Vasa

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Vasa som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Projektområdet, som är en tyngdpunkt i staden enligt Södertäljes översiktsplan, ligger i stadsdelen Geneta. För närvarande regleras området av två stadsplaner från 1967. (0181K-P411C, 0181K-P412C). Läs mer >


Detaljplan för Härfågeln 6

Fastigheten Härfågeln 6 ligger i Järna tätort och har tillfart från Tavestavägen. På fastigheten ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i fastighetens norra del. Läs mer >