Ändring av byggnadsplan för Agdala 2:3 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att ett tillägg till byggnadsplanen upphör att gälla och istället införlivas med byggnadsplanen. Innehållet däri ändras för att tillåta förstugor av trä i anslutning till husvagnarna samt reglerar dimensioner. Dessutom ges tillåtelse att sammanbygga husvagn, stuga/tält med vindskydd m.m.

Detaljplanens syfte

Ändringen syftar till att tillåta förstugor i anslutning till husvagnarna för att förhala eventuellt brandförlopp. Gällande tillägg till byggnadsplan får utökade bestämmelser och införlivas med gällande byggnadsplan. Gällande tillägg 0181K-P1165 upphör således att gälla.

Preliminär tidsplan

Samråd genomfördes mellan 9 december 2019 och 7 januari 2020.
Granskning skedde mellan 4 maj 2020 och 25 maj 2020.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2020.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

 

6. Vi reviderar förslaget.jpg