Detaljplan för Grävmaskinen 6

Ändringen av detaljplanen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea samt att upphäva fastställd fastighetsindelning för Grävmaskinen 6. Ändringen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare. Ändringen bidrar till en positiv utveckling av verksamhetsområdet. 

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom.15 januari 2018
Granskning har varit tom. 6 april 2018
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018                                   

Process_0005_GRANSKNING.png