Detaljplan för Gullvivan 4

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Inom fastigheten finns ett bostadshus. De nya tomterna blir små i förhållande till angränsande villatomter.

Preliminär tidplan

Samråd genomförs t.o.m. 8 december 2017
Granskning beräknas ske första kvartalet 2018
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018                                   

 Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 8 december 2017 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Process_0003_SAMRÅD.png