Detaljplan för Gullvivan 4

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Inom fastigheten finns ett bostadshus. De nya tomterna blir små i förhållande till angränsande villatomter.
Efter samrådet tom. 8 december 2017 har ändringar gjorts och har nu skickats ut på förnyat samråd tom. 6 april 2018.

 

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom. 8 december 2017
Granskning beräknas ske andra  kvartalet 2018
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018                                   

Process_0003_SAMRÅD.png