Detaljplan för Gullvivan 4

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Inom fastigheten finns ett bostadshus. De nya tomterna blir små i förhållande till angränsande villatomter.
Efter samrådet tom. 8 december 2017 har ändringar gjorts och ändringen har varit på förnyat samråd tom. 6 april 2018.

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom. 6 april 2018
Granskning sker mellan 20 juni och 31 juli 2018
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2018                                   

 

Just nu är planförslaget ute på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 31 juli 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Process_0005_GRANSKNING.png