Detaljplan för Solvändan 1

Bygga ut SL:s bussdepå.

Detaljplanens syfte

Utöka kv. Solvändan i avsikt att kunna bygga ut SL:s bussdepå. 

 

Detaljplanen är antagen i stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2017 och har vunnit laga kraft den 17 maj 2017.

Process_0007_ANTAGANDE.png