Detaljplan för Tegelstenen 75

Beslut om upprättande av ändring av detaljplan för Tegelstenen 75 fattades i Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-13.

Syftet

Planändring innebär justering av planbestämmelserna så att bland annat alla lägenheter ges möjlighet till inglasade altaner/ uterum.

Process_0003_SAMRÅD.png

 Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 7 juli 2017 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.