Detaljplan för Viksberg 2:1

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna så att fastigheten Viksberg 2:1 kan delas.

Preliminär tidplan

Samråd tom. 2017-10-15
Granskning tom 2017-12-29
Antagande beräknas ske 20 februari 2018.

Detaljplan är antagen av Järna kommundelsnämnd den 30 januari 2018.

Process_0007_ANTAGANDE.png