Program för Hovsjö 1:2

Ett program ska upprättas för området huvudsakligen väster om befintlig bebyggelse i Hovsjö.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på programförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:

    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på programförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samrådstiden.