Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar området Brunnsäng.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en övergripande fysisk struktur som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanen innehåller utpekade områden för bland annat bostäder, verksamheter, grönstråk, rekreationsområden och gator och redovisar hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning.

Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Medborgardialog

Medborgardialog Brunnsäng

Till och med den 27 september pågår en webbenkät för att samla in information om vad våra invånare tycker om Brunnsäng samt hur området skulle kunna utvecklas.

Var med i utvecklingen av brunnsäng och svara på enkäten!

Under september och oktober 2019 kommer Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje finnas på plats i Brunnsängs centrum för att samla in kunskap och tillsammans med medborgare diskutera hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden. Hur du som bor och verkar i Brunnsäng upplever området är viktigt för oss att veta för att kunna driva en utveckling i rätt riktning.

Den 14 september är det invigning av projektkontoret i Brunnsängs centrum och vi bjuder då in till öppet hus mellan kl. 11-14. Projektkontoret kommer sedan vara bemannat under tisdagar från mitten av september till mitten av oktober. Varmt välkommen in och dela dina åsikter!

Viktiga datum

Den 14 september kl. 11-14 är det öppet hus med fokus på hur Brunnsäng kan utvecklas, i projektkontoret i Brunnsängs centrum.

Den 24 oktober kl. 16-19 är det öppet hus med utställning och återkoppling från höstens dialogprocess, i projektkontoret i Brunnsängs centrum.

Projektkontoret är bemannad varje tisdag kl. 13–16.30 från och med den 17 september till och med den 22 oktober.

Informationen uppdateras kontinuerligt på hemsidan och på plats i Brunnsäng. Håll gärna utkik!

Läs mer om hur vi arbetar med medborgardialoger och strukturplaner

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas vara klar i början av 2020.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje