Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Projektområdet omfattar området Brunnsäng.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att ta fram en övergripande fysisk struktur som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

Strukturplanen innehåller utpekade områden för bland annat bostäder, verksamheter, grönstråk, rekreationsområden och gator och redovisar hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning.

Strukturplanen har ingen juridisk grund.

Medborgardialog

 

Under september och oktober 2019 kommer Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje finnas på plats i Brunnsängs centrum för att samla in kunskap och tillsammans med medborgare diskutera hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden. Hur du som bor och verkar i Brunnsäng upplever området är viktigt för oss att veta för att kunna driva en utveckling i rätt riktning.

Viktiga datum

Den 14 september hade vi öppet hus i projektkontoret i Brunnsängs centrum med fokus på hur Brunnsäng kan utvecklas. Stort tack till alla er som kom och berättade om era erfarenheter och idéer!

Projektkontoret är bemannad varje tisdag kl. 13–16.30 till och med den 22 oktober. Varmt välkommen in och dela dina åsikter!

Den 24 oktober kl. 16-19 är det öppet hus med utställning och återkoppling från höstens dialogprocess, i projektkontoret i Brunnsängs centrum.

Informationen uppdateras kontinuerligt på hemsidan och på plats i Brunnsäng. Håll gärna utkik!

Läs mer om hur vi arbetar med medborgardialoger och strukturplaner

Preliminär tidplan

Projektarbetet beräknas vara klar i början av 2020.

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar om strukturplanen.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje