Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen)

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen) fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015.

Den 9 november 2022 beslutade Järna kommundelsnämnd att avsluta ärendet gällande detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen).

Detta skedde med anledning av att projektet inte är möjligt att genomföra med en tillräcklig god ekonomi på grund av geotekniska- och terrängförhållanden, dagvattenhantering samt väsentliga kostnader för ledningsflytt. Mer information finns att läsa i sammanträdesprotokoll. 

Denna projekthemsida kommer därmed tas bort 22 december 2022.