Årets byggnadsverk och renovering

I år har juryn tagit fram två nominerade till Årets byggnadsverk samt tre nominerade till Årets renovering. Fram till den 22 oktober 2018 har du möjlighet att rösta på dina favoriter!

Representanterna för juryn har tillsammans tagit fram de projekt som nominerats. Byggnadsverken och renoveringarna har färdigställts mellan januari 2016 och juni 2018.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Utmärkelserna samarrangeras av Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening.

  Rösta här

Årets byggnadsverk

Nominering 1: Herrgård, Gerstaberg 1:7

Gerstaberg

Jurys motivering: En klassisk herrgårdsanläggning i nytappning, med huvudbyggnad och två flyglar. Den nya gården är väl inpassad i terrängen och har en hög ambitionsnivå i de klassicistiska detaljerna utan att göra avkall på moderna bekvämligheter och hållbara material.

Se fler bilder och film med Gerstaberg 1:7

Nominering 2: tillbyggnad Soldalaskolan, Fuchsian 3

  Fuchsian3

Jurys motivering: Den nya delen av Soldalaskolan har genom sin kamouflerande fasad passats väl in i skogspartiet bredvid den befintliga skolan. Miljön har viktig både vad gäller lärmiljön och byggnadens påverkan på miljön. Byggnaden är miljöklassad enligt Sweden Green Building Council.

Se fler bilder och film med Fuchsian 3

 

Årets renovering

Nominering 1: Timmerhus, Hjortsberga 2:2

Hjortsberga

Jurys motivering: Timmerhuset har flyttats och ambitionen att behålla så mycket som möjligt av husets originaldelar och komplettera med detaljer hämtade ur den nya miljön i Mölnbo har skapat ett resurssnålt hem som passar väl in i sin nya miljö.

Se fler bilder och film med Hjortsberga 2:2

Nominering 2: delar av gamla Brunnsängskolan, Noshörningen 15

  Noshörningen

Jurys motivering: De två återstående byggnaderna från den gamla Brunnsängsskolan har moderniserats och erbjuder ett kontinuerligt användande av de tidigare slitna lokalerna som en modern skola med fina kvaliteter både utom- och inomhus.

Se fler bilder och film med Noshörningen 15

Nominering 3: Gårdshus, Borren 11

  Borren

Jurys motivering: Gårdshuset från början av 1900-talet har restaurerats med tidstypiska material och varsamt utbyte av skadade delar. Moderna bekvämligheter som värme och vatten och avlopp har tillagts på ett känsligt sätt. Det väl utförda hantverket har återskapat en unik miljö av gårdshus i Södertälje.

Se fler bilder och film med Borren 11

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Juryns bedömningskriterier:

 • Verkshöjd
 • Innovationshöjd, teknisk och utformning
 • Arkitektonisk gestaltning
 • Funktion
 • Anpassning  till tomt och omgivningar
 • Följer översiktsplanens intentioner
 • Energi och miljö
 • Livsmiljö
 • Arbetsmiljö
 • Teknisk kvalitet
 • Intressanta och givande samarbetsformer

Juryn

Sammankallande:
Sofi Cyréus SBK, samhällsbyggnadsstrateg

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden:
Håkan Buller

Byggmästarföreningen:

  Lars Mattson, Stål och brandteknik    

  Richard Danielsson, Håltagarna             

  Niklas Nilheimer, NCC

  Niklas Davén, Hygienbygg telge

Bygglovchef ersättare:
Ulrika Thalén

Tidigare vinnare repr:
Michael Pietsch, Pietsch Arkitekter

Kulturhistoriska föreningen:
Tord Hansen  ledamot i styrelsen

Arkitekt/landskapsarkitekt med anknytning till Södertälje:
Erik Werner, Kjellander Sjöberg Arkitekter

Röstning

Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.

Rösta här

 

RÖSTA SENAST DEN 22 OKTOBER!

Rösta via webbenkät

Posta din röst till:

Södertälje kommun,
Sbk, Enheten Bygglov,
151 89 Södertälje

Eller mejla: bygglov@sodertalje.se