Aktuellt

Därför behöver kajen vid Maren breddas

2020-11-25

I detaljplanen för Tellus 5, där ett hotell föreslås byggas, ingår också upprustning av Marenplan. Förslaget är att bredda den norra kajen vid inre Maren för att få plats med flera viktiga funktioner. Det innebär att cirka 1,5 procent av inre Marens vatten försvinner men också att Marenplan kommer att bli en trevligare och mer inbjudande plats att vara på. Här förklarar vi mer.

Upprustningen av Marenplan är nödvändig och efterlängtad. Platsen når idag inte upp till den potential som finns, med ett centralt läge precis vid vattnet.

För många Södertäljebor är den här platsen hjärtat i staden och Marens vatten en otroligt värdefull tillgång. Ambitionen med det här förslaget är att lyfta fram och låta medborgare och besökare njuta av den här platsen ännu mer. Vi tar bort asfalt och garageinfarten och skapar fin stenläggning, sittplatser, grönska och gångstråk. I förslaget kommer man närmare vattnet och det ges större möjligheter att vistas vid vattnet i en trivsam miljö. Dessutom planeras det för ny kajpromenad, ny belysning och uteserveringar vid restaurangerna. Det ska vara en attraktiv plats för såväl Södertäljebor som för besökare.

Varför måste kajen breddas?

En del har reagerat på att kajen närmast den gamla McDonaldsbyggnaden, där det nya hotellet ska ligga, kommer att breddas. Förslaget som finns är att den ska breddas cirka nio meter. Det motsvarar cirka 1,5 procent av den totala vattenytan i inre Maren.

Vi är tvungna att bredda kajen för att få plats med ett antal viktiga funktioner, både rent tekniskt och säkerhetsmässigt, men också för att kunna skapa liv på platsen. Det behövs utrymme för att människor ska kunna vistas där. Här planeras för uteservering vid restaurangerna och separata sittplatser, men även gångstråk längs vattnet och plats för sällskap att umgås. Det behöver också finnas plats för räddningsvägar för räddningstjänst. Växter och träd som tar hand om regnvatten ska planteras. Kontakten med Marens vatten kommer att förbättras så att man verkligen vill vistas här och kunna komma närmare vattnet. Ytan framför hotellet är också ett viktigt stråk för att binda samman Marenplan och centrum med Slussholmen.

Vad händer om vi inte breddar kajen?

Om vi inte breddar kajen kommer platsen upplevas väldigt trång och det finnas inte plats att skapa en levande mötesplats. Utrymmeskrav för ledningar, räddningsväg och planteringar för dagvattenhantering kräver ytor som måste planeras in. Om kajen inte breddas kommer det gå ut över att vi måste minska eller drastiskt försämra funktionen på uteserveringar, gångstråk och sittplatser - delar som behövs för att skapa en levande plats. En plats som människor vill besöka skapar flöden av människor genom staden som i sin tur skapar underlag för butiker och andra verksamheter i stan att leva vidare och blomstra.

Något som också är viktigt är att ytan har rätt proportioner mot den nya byggnaden. ”Foten” vid en byggnad måste förhålla sig till byggnadens höjd för att inte upplevas som trång. Att känna att platsen är balanserad men harmonisk är viktigt för att man ska vilja vara här.

En annan sak som vi behöver planera för är höjning av framtida havsnivåer, vilket innebär att det behöver skapas möjligheter att förändra marknivåerna intill restaurangerna i hotellbyggnaden.

Läs mer

Läs mer om förslaget till ny detaljplan för Tellus 5 och Marenplan, som är ute på samråd mellan 26 november och 15 januari 2021.