Aktuellt

Flera hotell kan byggas i Södertälje

2020-11-10

Södertälje kan få ett tillskott av tre hotell inom de närmaste åren, i norra delen av stadskärnan, på Marenplan och på Torekällberget. Många frågar sig om det finns underlag för så många hotell. Här försöker vi svara på det.   

Just nu skapar Elite hotels ett nytt destinationshotell i AstraZenecas gamla huvudkontor i Snäckviken. Under slutet på november förväntas samråd inledas för två nya detaljplaner. På Torekällberget kan Mariekälla 1:26, den gamla värdshustomten, få en ny detaljplan som möjliggör ett nytt värdshus med möjlighet till övernattning. På Marenplan, där gamla McDonaldshuset ligger idag, kan det skapas ett hotell med cirka 180 hotellrum.

Alla tre fastighetsägarna, som ska investera och bygga de nya hotellen - under förutsättning att detaljplanerna antas - har gjort gedigna analyser i frågan. De har sett att behovet av fler hotell finns. Södertälje är en stad med 100 000 invånare och det finns städer i den storleken som har fler hotell än vad Södertälje har, säger Linda Färggren på Destination Södertälje:

- Södertälje som stad ligger bra till både geografiskt och strategiskt. Det är lätt att ta sig till Södertälje och man når ut till en stor region. Hotellkedjorna har gjort en omvärldsanalys och pratat med de stora företagen i Södertälje för att undersöka underlaget för fler hotell, säger Linda Färggren.

Men det är inte bara affärsresenärer som behöver hotellrum, även besöksnäringen ser behoven.

- Södertälje har många turister som kommer för att uppleva det som Södertälje har att erbjuda. Sen är det många som kommer tack vare föreningslivets evenemang eller privata evenemang och som då också passar på att turista här. Många väljer att komma hit på grund av Södertäljes läge. Man kanske inte bara vill turista i centrala Södertälje, utan också i Stockholm och ta en tur runtom i Sörmland. Då ligger Södertälje väldigt bra till, vilket gynnar vår besöksnäring, säger Linda Färggren.

Tre olika typer av hotell

De tre planerade hotellen riktar sig till olika typer av kunder. De hotell som finns i Södertälje idag har funnits här länge, och de nya hotellen kan bli komplement till dessa. Möjligheter till större konferens- och kongresslokaler kommer att finnas på Elite hotell i Norra delen av stadskärnan, samt på det tänkta hotellet vid  Marenplan. Värdshuset och hotellet på Torekällberget föreslås bli ett besökshotell som riktar sig till muséibesökarna, med fokus på värdshusverksamheten och med ett mindre antal rum för övernattning.

Bygga hotell i pandemitider

Nya detaljplaner och att bygga hotell eller andra byggnader är processer som tar lång tid. Fastighetsägarna som vill bygga hotellen planerade för detta långt innan coronapandemin blev en verklighet. Det är dessutom något som görs på lång sikt. Elite hotell står färdigt under 2021 enligt nuvarande plan, medan värdshuset på Torekällberget kan stå klart i slutet av 2022, och hotellet vid Marenplan kan förväntas stå färdig cirka år 2023-2024, förutsatt att detaljplanerna för de två sistnämnda antas. 

- Redan innan pandemin utvecklade sig såg vi en trend av att semestra mer hemma i Sverige och den trenden ser ut att öka, säger Linda Färggren.

Vad är positivt för staden med nya hotell?

Hela stadskärnan är under utveckling och utvidgas från norr till söder. Tillsammans kan hotellen bidra till mer liv i stadskärnan, när fler människor rör sig ute under fler av dygnets timmar och tar del av stadens utbud. Målsättningen med att utveckla och utvidga stadskärnan är att öka platsens attraktivitet, för både besökare och Södertäljebor.