Aktuellt

Förberedande arbeten för Marenhotellet har inletts

2022-03-24

Nu har arbetet med att riva gamla McDonald’s-huset vid Maren inletts och planeringen för att rusta upp Marenplan är i full gång. Här kan du läsa mer om tidsplanen framåt för de olika arbetena.

Detaljplanen för Tellus och Marenplan har antagits, men har överklagats vilket nu hanteras i Mark- och miljödomstolen. Fastighetsägaren Stadsrum har fått tillstånd att riva det befintliga McDonald’s-huset men bygget av det nya hotellet får inte starta förrän detaljplanen vinner laga kraft. 

Läs mer om planerna för hotellet och Marenplan här.

Hotellet

Redan nu har Stadsrum påbörjat rivning av terrassen på huset och planen är att i juni rivs resten av byggnaden. Arbetsområdet är och kommer att vara inhägnat, och en gångpassage mellan torget och Ekdalsgatan via kajen kommer hållas öppen i den mån det är möjligt.

I sommar kommer det att bullra en del då spontarbeten och provpålning ska utföras. Förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft planerar Stadsrum att påbörja bygget av själva hotellbyggnaden tidigast hösten 2022. Hotellet beräknas stå klart tidigast under våren 2024.

Marenplan och Ekdalsgatan

Nu under våren påbörjas ledningsarbeten i Ekdalsgatan, sträckan från Köpmangatan ner mot Slussgatan. 

Framför McDonald’s-byggnaden på Marenplan har man påbörjat ledningsarbeten i marken, vilket innebär att området för detta är avstängt under en längre tid, fram till början av 2023.  

Man kommer att påbörja arbetet med kajen på Marenplan under våren 2023. Det förväntas bli klart i slutet av 2024.

Slussgatan och p-platser

Slussgatan är avstängd fram till senhösten 2022 i samband med arbetet med Stenvalvsbron.

Parkeringsplatsen mellan Orionkullen och Hebbevillan kommer delvis att upplåtas för etablering av byggarbetsplats. Det innebär att några p-platser försvinner under våren. När sedan byggnation av hotellbyggnaden ska starta kommer hela parkeringsplatsen att användas för byggetablering. Detta kommer alltså tidigast ske under hösten, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och bygglov getts. I samband med det stängs även Ekdalsgatan mellan Köpmangatan och Slussgatan av för trafik.

Vi hänvisar till andra parkeringsplatser i närheten, t.ex:

 • Kringlan-garaget
 • Åhléns-garaget
 • Luna-garaget
 • Parkeringen vid Tom-Tits
 • Parkeringen vid Södertälje station

Tidsplan

Våren 2022:

 • Rivning av McDonalds-byggnadens terrass (utfört)
 • Ledningsarbete i Ekdalsgatan
 • Ledningsarbeten framför nya hotellet mot Maren. Arbetet pågår från mars 2022 till början av 2023.

Sommar 2022:

 • Rivning av McDonalds-huset (juni-juli).
 • Provpålning och mätningar inför kommande pålningsarbete för hotellet (juni).
 • Spontarbete mot Ekdalsgatan påbörjas (juli).

Hösten 2022:

 • Planerad byggstart av hotellet när detaljplanen vunnit laga kraft och när bygglov getts. Detta beräknas ske tidigast hösten 2022.

2023:

 • Påbörja arbete med kajen. Klart slutet av 2024.

2024:

 • Hotellet klart tidigast våren 2024.
 • Marenplan och kajerna beräknas vara klara.

 1. McDonaldsbyggnaden rivs under sommaren 2022.
 2. Ledningsarbeten i Ekdalsgatan och framför nya hotellet pågår från mars 2022 till början av 2023.
 3. Spontarbete mot Ekdalsgatan under sommaren 2022.
 4. Ny kaj byggs. Start 2023, klart i slutet av 2024.
 5. Ekdalsgatan byggs om med bredare gång- och cykelväg, träd och belysning.
 6. Parkeringsplatserna begränsas. När hotellbygget startar stängs hela parkeringsplatsen av.
 7. Slussgatan avstängd på grund av reparation t.om. senhösten 2022.

Läs mer

Läs mer om planerna för hotellet och Marenplan här.

Här hittar du samtliga planhandlingar.