Aktuellt

McDonalds bygger nytt i Södertälje

2019-02-04

Nu är det klart var McDonalds kommer att bygga sin nya restaurang i Södertälje. I fredags, 1 februari, fattade Kommunstyrelsen beslut om att sälja kommunens mark i hörnet på Nyköpingsvägen och Genetaleden till restaurangkedjan.

McDonalds har tidigare arrenderat mark av Telge Fastigheter vid Marenplan i Södertälje centrum, men restaurangen flyttade ut i februari 2017 sedan avtalet sagts upp några år tidigare.

McDonalds och Södertälje kommun har sedan 2014 arbetat för att gemensamt hitta en lämplig tomt för detaljplanering längs med Nyköpingsvägen. Detaljplanen för området i hörnet Nyköpingsväg­en/Geneta­leden, mitt emot Scanias huvudkontor, har nu vunnit laga kraft. Marken är lämplig för en restaurangbyggnad i området som har en byggnadsarea om 600 kvm.

Den nya restaurangen kommer att skapa mellan 40 och 50 nya arbetstillfällen.

Den gröna markeringen visar tomten där McDonalds kommer att bygga sin nya restaurang.