Aktuellt

Nästa steg taget för Lunakvarteret

2020-07-14

Efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om Luna-kvarteret i Södertälje stadskärna tas nu nästa steg. I dag överlämnade Telge fastigheters ordförande Lars Greger (mp) ansökan om planbesked för kvarteret till stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (s).

- För att kunna bygga ett nytt kvarter med hög kvalitet behövs en ny detaljplan som rymmer arbetsplatser, bostäder, kultur, handel och nöjen. Det är viktigt att vi håller uppe farten i arbetet även om det är långa processer som kommer att ta tid, ansökan om planbesked är ett viktigt steg, säger Telge fastigheters ordförande Lars Greger.

Nu kommer ansökan att beredas inför beslut i stadsbyggnadsnämnden.

- Jag är glad över att vi nu har en tydlig ansökan. Det är ett bra underlag som är framtaget i brett samarbete. Nu påbörjas stadsbyggnadsnämndens arbete med frågan, där första steget är att vi under hösten kommer fatta beslut om att påbörja planarbetet, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller.

I samband med det beslutet kommer nämnden också skicka med ett antal principer för de nya kvarteren vad gäller bland annat gestaltning, innehåll, stadsmässiga kopplingar och liknande.

- I allt väsentligt delar jag utgångspunkten i ansökan att kvarteret ska få en vital omdaning, med varierande innehåll som inkluderar både handel, nöje, arbetsplatser och bostäder, säger Håkan Buller.

Läs inriktningsbeslutet här.

Presentation Södertälje Luna 8

Planansökan.pdf

Karta, bilaga till planansökan