Aktuellt

Nu har detaljplanen för Tellus 5 mfl antagits i Kommunfullmäktige

2022-02-07

Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår hotell vid Maren och upprustning av Marenplan.

Detaljplanen för del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1 var under hösten 2021 ute på granskning. Platsen är det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning.

Detaljplanen har reviderats efter granskning och under måndagskvällen 7 februari antogs den i Kommunfullmäktige.

Vad innebär antagande?

Antagandet är det sista steget innan detaljplanen vinner laga kraft. Kommunfullmäktige godkänner planförslaget och att man kan starta genomförandeskede när planen vunnit laga kraft.

Vad händer nu?

Först ska protokollet från Kommunfullmäktige justeras. Därefter annonseras Kommunfullmäktiges beslut på kommunens anslagstavla. Då har den som yttrat sig i samråd eller granskning rätt att skriftligen överklaga antagandebeslutet under 3 veckor. Exploatören kan under tiden ansöka om bygglov men får inte startbesked tills planen vinner laga kraft.

Stadsrum har möjlighet att riva den befintliga byggnaden, vilket förväntas ske under våren.

Läs mer

Läs handlingarna till Kommunfullmäktige här.

Här kan du ta del av samtliga handlingar. Antagandehandlingar kommer vara tillgängliga på hemsidan när protokollet från Kommunfullmäktige justerats. 

På denna sida kan du läsa en sammanfattning av förslaget.

Läs mer om planprocessen här.