Aktuellt

Nu påbörjas förberedande arbeten på Marenplan

2023-03-10

Under våren drar arbeten med att rusta upp Marenplan igång. Under vecka 12 kommer det att utföras en arkeologisk undersökning i inre Maren och under ett par veckor i april stängs Marenbron av för förberedande arbeten.

Tidigare i år blev det klart att detaljplanen för Tellus 5 m.fl. vinner laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen valt att inte ge prövningstillstånd till de överklagande som kommit in.

Det innebär att det är grönt ljus för byggnation av både hotell, som fastighetsägaren Stadsrum bygger, och ombyggnation av Marenplan, offentlig platsmark ägd av Södertälje kommun. Stadsrum har sökt bygglov för hotellet och när de fått det kan hotellbygget starta.  

Under våren kommer både Södertälje kommun och Telge nät påbörja arbeten på Marenplan.

illustrationsplan - situationsplan.jpg

Översiktskartan visar platsen som är kommunal mark och där Södertälje kommun kommer att arbeta (i brunt och grönt).

Vad händer nu?

Arkeologisk undersökning

Under vecka 12 kommer man att genomföra en arkeologisk undersökning under vatten i inre Maren. Detta kommer ske med hjälp av en undervattensrobot. Detta är vi tvungna att utföra då en stor del av stadskärnan ligger under så kallat skyddsområde och undersökningen är beslutad av Länsstyrelsen.

Marenbron stängs av 2 veckor i april

Den 11-28 april stängs Marenbron (gångbron över inre Maren) av. Då kommer förberedande arbeten att utföras inför den stora entreprenaden av Marenplan, som startar efter sommaren. I höst måste Marenbron nämligen lätt kunna flyttas undan så att maskiner kan komma in i inre Maren. Under de två veckor som Marenbron är avstängd kommer gångtrafikanter och cyklister hänvisas runt Maren istället.

Telge nät

I samband med det nya hotellet som ska byggas samt kommunens ombyggnation av Marenplan så kommer Telge nät att flytta och byta ut gamla ledningar samt förstärka nätet. Ledningsarbeten kommer att utföras under april till juni.

Telgenät_karta.jpg

Linjerna visar var Telge nät kommer att utföra ledningsarbeten.

Hotellet

Pålning startar preliminärt i juni och pågår fram till september. Därefter påbörjar man arbete med grundläggning fram till december.

Läs mer

Läs mer om projekten hotell och Marenplan här.

 

2_från tullgränd_1200x550.jpg

Visionsbilder för nya Marenplan, sett från Marentrappan med hotellet till vänster. Illustration: Systra. 

3_från slussgatan_1200x550.jpg

Vy från Slussgatan. Illustration: Systra.