Aktuellt

Så blir det nya Kanaltorget

2021-11-11

En mysig och ombonad plats för vila och en plats att mötas. Det är visionen för det nya Kanaltorget som nu byggs ovanpå tunneln vid Köpmangatan och Västra kanalgatan. På platsen tillkommer mycket grönska, sittplatser och ett vattenspel.

Sedan våren 2020 pågår byggnation i projektet Kanaltorget i Södertälje centrum, som inte bara innefattar ett helt nytt torg, utan även byggnation av den nya tunnelnedfarten, ombyggnad av Kringlan-garaget samt Köpmangatan.

Nu har arbetet med att bygga det nya torget ovanpå tunnelnedfarten påbörjats. Torget kommer bidra till att knyta samman och bilda ett naturligt stråk mellan gågatan i centrum och kanalen.

Vattenspel och humlebok skänker ro

I mitten av torget kommer terrasser i olika sektioner omges av träd, sittplatser och ett vattenspel. Här ska man kunna slå sig ner för en stunds vila vid körsbärsträd i två trädrader. Här kan du också njuta av perennplanteringar och en rogivande vattentrappa i tre delar. En lågmäld effektbelysning på vattenspelet och belysta träd tillkommer för att skapa en mysig stämning vid platsen.

Längs sidorna av torget ska man kunna passera till fots eller med cykel, och här blir det mer upplyst.

I mitten av torget kommer ett speciellt träd – humlebok – att planteras. Humlebok är en ovanlig trädsort som kommer att växa till sig i storlek under många år framöver. Trädet är tänkt att bli en samlingspunkt med sittplatser. Utöver bänkar så kommer murarna runt planteringarna att fungera som sittplatser. Murarna blir i en mix av grå och röd granit.

Vad händer just nu i arbetet med projektet Kanaltorget?

Just nu (november 2021) pågår arbete på flera håll i projektet.

  • Västra kanalgatan håller på och blir klar. Här arbetar man med att lägga kantsten, skapa planteringsytor och asfalterad gata. Även belysning och parkutrustning ska tillkomma. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022. Vädret under vintern, med snö och is, kan dock påverka tidsplanen.
  • Nya tunneln till Kringlangaraget har asfalterats och här pågår just nu arbeten med refuger och installationer för el, belysning och brandsläcksystem. I början av våren 2022 planeras nedfarten till garaget att öppnas.
  • På Köpmangatan pågår reparationer av tätskikt mot fastigheten Kringlan, samt några övriga reparationer som beräknas bli klara under vintern. Arbetet med den nya gångbanan, busshållplatser och bilväg görs i etapper under vintern och våren. Det beräknas vara klart i september 2022.
  • Arbetet med Kanaltorget har påbörjats, med bland annat el- och ledningsarbeten. Trädgropar har skapats och betongarbeten till vattenspelet har utförts. Om vädret tillåter kommer vi även att utföra ytskikt på torgytan, granit till fontän, möbler/utrustning under vintern och våren, för att slutligen göra planteringar till hösten 2022.

Läs mer

Läs mer om hela projektets olika delar här.