Aktuellt

Så blir det nya Kanaltorget

2021-11-11

En mysig och ombonad plats för vila och en plats att mötas. Det är visionen för det nya Kanaltorget som nu byggs ovanpå tunneln vid Köpmangatan och Västra kanalgatan. På platsen tillkommer mycket grönska, sittplatser och ett vattenspel.

Sedan våren 2020 pågår byggnation i projektet Kanaltorget i Södertälje centrum, som inte bara innefattar ett helt nytt torg, utan även byggnation av den nya tunnelnedfarten, ombyggnad av Kringlan-garaget samt Köpmangatan.

Arbetet med att bygga det nya torget ovanpå tunnelnedfarten är nu i sitt slutskede. Torget kommer bidra till att knyta samman och bilda ett naturligt stråk mellan gågatan i centrum och kanalen.

Vattenspel och humlebok skänker ro

I mitten av torget kommer terrasser i olika sektioner omges av träd, sittplatser och ett vattenspel. Här ska man kunna slå sig ner för en stunds vila vid körsbärsträd i två trädrader. Här kan du också njuta av perennplanteringar och en rogivande vattentrappa i tre delar. En lågmäld effektbelysning på vattenspelet och belysta träd tillkommer för att skapa en mysig stämning vid platsen.

Längs sidorna av torget ska man kunna passera till fots eller med cykel, och här blir det mer upplyst.

I mitten av torget kommer ett speciellt träd – humlebok – att planteras. Humlebok är en ovanlig trädsort som kommer att växa till sig i storlek under många år framöver. Trädet är tänkt att bli en samlingspunkt med sittplatser. Utöver bänkar så kommer murarna runt planteringarna att fungera som sittplatser. Murarna blir i en mix av grå och röd granit.

Vad händer just nu i arbetet med projektet Kanaltorget?

  • Arbetet med Kanaltorget är i sitt slutskede. Under våren har granitmurarna till vattenspelet kommit på plats liksom terrasserna. Möbler, sittplatser och belysning tillkommer. Kanaltorget kommer öppnas upp för allmänheten i oktober, efter att vi planterat träd och växtlighet. 
  • Västra kanalgatan håller på och blir klar. Här arbetar vi vidare med att sätta kantsten, smågatsten och betongplattor för att få området kring nya tunnelnedfarten fin. Här sätter vi också upp belysning och parkutrustning. 
  • På Köpmangatan arbetar vi vidare med den nya gångbanan, busshållplatser och bilväg i etapper. Hela gatan beräknas vara klart i slutet av november 2022.
  • Nya tunnelnedfarten till Kringlangaraget är färdig och öppnades 3 mars 2022. Infarten vid Maren stängs. Här kan du se film från invigningen.

Läs mer

Läs mer om hela projektets olika delar här.