Aktuellt

Skyltar berättar om stadskärnans utveckling

2019-03-12

Nu kan du läsa mer om stadskärnans utveckling mitt i centrum. På två platser – i gamla Önskabutikens fönster samt på väggar inne i Lunagallerian – sätts det idag upp informationsskyltar om hur stadskärnan kommer att förvandlas framöver. I Lunagallerian berättas också om stadens långa historia.

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Bara i stadskärnan ska några tusen bostäder byggas och förvandlingen till en mer utvidgad stadskärna är redan i full gång.

- Det är viktigt att berätta om allt som kommer att ske i stadskärnan de kommande åren, men också att visa på det vi redan gjort. Stadsutveckling handlar inte om enskilda byggprojekt, utan om hur vi tillsammans kan utveckla Södertälje till att bli en ännu mer attraktiv stad, säger Gunilla Säwenmyr, projektkommunikatör på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Södertälje kommun.

Södertälje har varit en stad sedan 1300-talet och har idag många kvaliteter att ta tillvara på. Stadskärnans läge vid vattnet, den unika kvartersstrukturen från 1600-talet, kopplingen till Mälaren och befolkningens många nationaliteter för att ta några exempel.

- Något som gör Södertälje speciellt är att vi har haft en kontinuerlig stadsutveckling sedan medeltiden. Det finns spår av äldre tider i kvartersstaden, stenstaden från 1900-talet, badortstiden och den tidiga industrialismen. Det är viktigt att bevara och lyfta upp när vi utvecklar stadskärnan idag, säger Gunilla Säwenmyr.

Förutom att bygga bostäder ska staden öppnas upp mot vattnet med vackra gröna stråk, det ska underlättas för gång- och cykeltrafikanter och serviceutbudet utökas. Med fler invånare får stadskärnan mer folkliv och tryggheten ökar. Stadskärnan förlängs och kommer att sträcka sig från KTH Science park i norr till stationsområdet och Nyköpingsvägen i söder.

- Det är mycket som är på gång i stadskärnan idag och vi vill på detta sätt förmedla en helhetsbild över hur stadskärnans kommer att utvecklas framöver. Idag sker mycket av vår kommunikation digitalt och vi når stora målgrupper där. Men samtidigt är det viktigt att vi når målgrupperna just mitt i stan – där det händer, när det händer.

- Vi hoppas också kunna förmedla en känsla av stolthet till Södertäljeborna. Södertälje är redan idag en attraktiv stad med mycket historia och det ska vi vara stolta över!

Läs mer om hur vi utvecklar stadskärnan och vad som är på gång just nu.

Informationsskyltarna sätts under tisdagen upp i skyltfönstren på gamla Önska-butiken på Storgatan, samt på väggarna i Lunagallerian, mitt emot food courten vid dörren till parkeringsgaraget på plan 1.