Aktuellt

Undersökningar genomförs i Maren

2019-09-03

Kommunen påbörjar nu ett omfattande utredningsarbete i Maren. Bland annat kommer man att göra en sjömätning med hjälp av båt i inre och yttre Maren.

Kommunen har upphandlat och anlitat en konsultfirma, KFS anläggningskonstruktörer, som samordnar de utredningar som ska göras i området. Under 24-26 september kommer en sjömätning, en så kallad sonarundersökning, att utföras. En båt kommer att skanna av botten och syftet med undersökningen är att kartlägga botten med djup och eventuella strukturer som kan finnas på botten. Detta arbete tar cirka två dagar att genomföra. 

Man kommer också att titta på klimatanpasssningslösningar, till exempel på hur vi skyddar både ny och befintlig bebyggelse mot framtida höjningar av vattennivån. Detta är något som kan påverka utformningen av kajerna.  

Även geotekniska grundundersökningar och miljöundersökningar kommer att göras, och kajerna kommer att besiktigas av dykare på plats.

Allt som allt planeras undersökningarna preliminärt vara klara i slutet på 2020.

2016 tog kommunen fram ett gestaltningsförslag för hur Maren skulle kunna utvecklas. Idéerna för dessa finns fortfarande kvar, men kan behöva anpassas efter det resultat som kommande utredningar av området visar.

Läs mer om utvecklingen av Maren och Slussholmen här.