Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


"Grön oas" på Slussholmen

Vi arbetar med att utveckla flera mötesplatser i stadskärnan och vi vill att naturen inte ska sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet. Läs mer >


Upprustning av lekplats i Pershagen

Nu rustar vi upp lekplatsen i Pershagen. Det blir en ny klätterställning, sittbrygga och fler möjligheter att sitta ner. Läs mer >


Renovering av Hagaparken i Grusåsen

Vi lyser upp gångstråket, det blir fler sittplatser och nya planteringar i samband dessutom får fotbollsplanen konstgräs. Läs mer >


Ny lekplats samt ny gång- och cykelväg i Glasberga

En ny stadsdel växer fram och det blir en ny lekpark samt en ny gång- och cykelväg. Läs mer >


40 nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det kan byggas fyra radhuslängor och två punkthus och det finns planer för ett gångstråk utefter vattnet Läs mer >


500 bostäder längs med Igelsta strand

Längs med Igelsta strand planerar vi nu för 500 bostäder, vilka kommer att bestå av både flerbostadshus och radhus. Läs mer >


30 hyresrätter i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, planerar vi nu för cirka 30 hyresrätter med radhuskaraktär. Läs mer >


Flerbostadshus Södertäljeporten

Vid Södertäljeporten finns det planer på att bygga flerbostadshus med 100-130 lägenheter. Läs mer >


Flerbostadshus och äldreboende Södra Pershagen

Mellan 50-150 nya bostäder i form av flerbostadshus samt ett nytt äldreboende planeras längs med södra Trollsjövägen i de södra delarna av Pershagen. Läs mer >