Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Blivande Gymnastik- och friidrottshall
Ny gymnastik- och friidrottshall

I anslutning till Täljehallen och Södertälje idrottsplats kommer en ny gymnastik- och idrottshall att byggas. Läs mer >


Mälarhamnen - 84 lägenheter vid kanalen

Peab bygger 84 bostadsrättslägenheter vid kanalen, bredvid gamla Tobaksmonopolet. Läs mer >


Kvarteret Sländan utökas med bostadsrätter

Nu inleds etapp två av kvarteret Sländan i Norra stadskärnan. Ett 40-tal bostadsrätter byggs nu mellan Tom Tits och Campus Telge. Läs mer >


Utveckling av Moraån

Dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas. Ett förslag kommer att tas fram under 2018, vilket ska visa vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra för svagsimmande fisk att ta sig uppför Moraån, samtidigt som den kulturhistoriska miljön ska bevaras. Läs mer >


Ny stadsdelspark i Igelsta strand

Planerna för den nya stadsparken som ska anläggas vid kanalstråket i Igelsta strand i Östertälje har tagit form. Namnet blir Korpuddsparken, efter Korpudden och Korpuddsvägen som ligger intill. Läs mer >


Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, planerar ByggVesta 67 nya hyresrätter. Läs mer >


Ombyggnad av bangården, Södertälje Centrum

Trafikverket ska modernisera bangården i Södertälje centrum och göra plattformarna mer anpassade för resenärerna. Läs mer >


Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det kan byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt  ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen. Läs mer >