Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


BoKlok bygger lägenheter i Västergård

I kvarteret Dagliljan i Västergård finns planer på att bygga flerbostadshus med cirka 100 lägenheter, vårdboende och förskola. Läs mer >


Nya bostäder i Brunnsäng/Bergvik

Cirka 40 bostadsrätter i varierande storlekar planerar exploatören Besqab att bygga i Brunnsäng. Läs mer >


Skiss ovanifrån på hur de nya husen kommer att placeras
Blombacka förtätas med cirka 250 nya bostäder

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus. Läs mer >


Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det ska byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen. Läs mer >


Nya bostäder i Västergård

Peab planerar för 79 bostadsrätter i Västergård i Södertälje. Läs mer >


Marenplan utvecklas med hotell och verksamheter

Det gamla "McDonaldshuset" vid Maren kommer att bli hotell. Fastighetsägaren Stadsrum har fått planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tellus 5. Planerna är att bygga ett hotell med plats för både restauranger och offentlig verksamhet. Läs mer >


Köpmangatan ska bli en levande och attraktiv del av centrum

Nu börjar vi med arbetet att förvandla området kring Köpmangatan till en mer attraktiv plats i centrum, med fler mötesplatser, handel och gångstråk. Vi bygger det nya Kanaltorget, en ny tunnelnedfart och bygger om p-garaget i Kringlan-huset. Läs mer >


Stadsutveckling i Östertälje

Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum. Läs mer >


Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. Programmet föreslår, bland annat, 18 nya vistelseplatser längs stråken med möjlighet till rekreation av olika slag. Läs mer >


Elite hotell bygger i Astras fd huvudkontor

En av Sveriges största privatägda hotellkedjor, Elite Hotels of Sweden, omvandlar Astras f.d. huvudkontor till ett högklassigt destinationshotell. Läs mer >