Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd. Detaljplanen går ut på samråd mellan 28 juni och 20 augusti. Läs mer >


Ny grönskande park i norra delen av stadskärnan

Parken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Nyköpingsvägen ska utvecklas till en attraktiv del av stadskärnan

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området. Läs mer >


Kontor och parkeringshus planeras bredvid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kv. Vagnmakaren 5 m.fl, som är ute på granskning till 29 mars. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser. Läs mer >


Förslag på nytt verksamhetsområde i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. är ute på samråd 22 april – 17 juni. Läs mer >


Nytt granskningsförslag för Marenplan och hotell vid Maren

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5, det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats. Läs mer >


Värdshus med hotell på Torekällberget föreslås i ny detaljplan

Nu finns det förslag på en ny detaljplan för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget, den plats där värdshuset som brann ner 2016 tidigare låg. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön. Läs mer >


skiss på hur nya bostäderna ska se ut
Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder. Läs mer >


skiss på nya bostadshus i Järna
Nytt flerbostadshus i centrala Järna

Telge Bostäder planerar att bygga ett flerfamiljshus med 22 lägenheter vid Löwens väg i centrala Järna. Läs mer >


Lunagallerian rivs - fyra nya stadskvarter föreslås

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska rivas och en ny detaljplan ska tas fram. Förslaget (från planansökan) innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas. Läs mer >