Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


På gång i Södertälje centrum

Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu. Läs mer >


Mer folkliv vid Maren

Mer folkliv vid Maren! Det är ledordet i arbetet med att förnya Maren och göra den till en attraktiv plats i Södertäljes stadskärna. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning. Läs mer >


Nyköpingsvägen utreds i förstudie

Södertälje kommun arbetar med en förstudie för Nyköpingsvägen invid Södertälje C. Arbetet ska visa hur Nyköpingsvägen kan omvandlas till en mer stadsmässig gata och attraktiv stadsmiljö. Läs mer >


Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har nyligen färdigställt ombyggnation av bangården. Ombyggnationen har inneburit en bättre resenärsmiljö bland annat genom bredare perronger och nya perrongtak. Nu finns det också ett förslag på hur en ny stationspaviljong kan komma att se ut. Läs mer >


Nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus

Ett nytt parkeringshus som ska rymma 200 bilar ska byggas vid Södertälje sjukhus. Läs mer >


Vi utvecklar östra delen av stadskärnan

Östra delen av stadskärnan ska bli en mer attraktiv plats, med naturliga stråk till vattnet och större tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Läs mer >


Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Huset ska stå klart 2021. Läs mer >


Nya bostäder i norra Saltskog

Stadsdelen Saltskog ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice och trevliga offentliga miljöer. I norra delen av Saltskog planerar kommunen och fyra exploatörer för att inleda planläggning av 500-700 nya bostäder. Läs mer >


Blivande Gymnastik- och friidrottshall
Ny gymnastik- och friidrottshall

I anslutning till Täljehallen och Södertälje idrottsplats kommer en ny gymnastik- och idrottshall att byggas. Läs mer >