Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Ny lekplats i Kvarnlunden i norra stadskärnan

Nu bygger vi en ny lekplats vid Kvarnlunden i Norra stadskärnan! Byggstart sker nu i september och till våren ska en ny lekplats stå på plats för alla leksugna barn. Läs mer >


Hyresrätter ska byggas bredvid gamla polishuset

På fastigheten kvarteret Solen 8, parkeringen bredvid det gamla polishuset på Nygatan, planerar Morsolen fastighet att bygga två flerbostadshus. Bygglovet medger 72 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök, samt 84 parkeringsplatser. Läs mer >


Vi utvecklar Geneta med fler bostäder och service

Just nu planerar vi för att utveckla Geneta med fler bostäder, verksamheter och service. Två detaljplaner håller på och tas fram. Läs mer >


Ombyggnation av Stenvalvsbron

Stenvalvsbron på Slussholmen behöver byggas om för trafiksäkerheten. Läs mer >


Järna stationsområde byggs om

Järna stationsområde kommer att förbättras för resenärer som reser med och byter mellan pendeltåg, buss, bil eller cykel. Läs mer >


Marenplan utvecklas med hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum planerar fastighetsbolaget Stadsrum att bygga ett hotell. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning. Läs mer >


250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd. Detaljplanen var på samråd under sommaren 2021. Läs mer >


Brf Mälarparken - nya bostäder vid kanalen

Två nya flerfamiljshus ska byggas i Bergviks strand. Läs mer >


Ny grönskande park i norra delen av stadskärnan

Astraparken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Nyköpingsvägen ska utvecklas till en attraktiv del av stadskärnan

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området. Läs mer >