Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.

Så utvecklar vi Södertälje stadskärna

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Bara i stadskärnan ska några tusen bostäder byggas och förvandlingen till en mer utvidgad stadskärna är i full gång. Information kring vad vi bygger och när finns här på portalen Södertälje växer. Men varför gör vi som vi gör? Det berättar vi här. Läs mer >


På gång i Södertälje stadskärna

Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan

Norra stadskärnan är en stadsdel under snabb utveckling. Under 2018 invigdes nya KTH Science park och just nu pågår byggnationen av totalt 800 nya lägenheter. Dessutom ska områdets offentliga rum, parker och gator fräschas upp. Läs mer >


Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor. Läs mer >


Södra delen av stadskärnan

Södertälje växer och stadskärnan likaså. I södra delen pågår arbete med att förnya stationsområdet och en förstudie för området kring Nyköpingsvägen är på gång. Läs mer >


Mer folkliv vid Maren

Mer folkliv vid Maren! Det är ledordet i arbetet med att förnya Maren och göra den till en attraktiv plats i Södertäljes stadskärna. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning. Läs mer >


Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, bygger ByggVesta 67 nya hyresrätter. Läs mer >


Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har nyligen färdigställt ombyggnation av bangården. Ombyggnationen har inneburit en bättre resenärsmiljö bland annat genom bredare perronger och nya perrongtak. Nu finns det också ett förslag på hur en ny stationspaviljong kan komma att se ut. Läs mer >


Nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus

Ett nytt parkeringshus som ska rymma 200 bilar ska byggas vid Södertälje sjukhus. Läs mer >