Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Nytt samrådsförslag för Marenplan och hotell vid Maren

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5, det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också del av fastigheten Tälje 1:1 med del av Ekdalsgatan och Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats. Läs mer >


Värdshus med hotell på Torekällberget föreslås i ny detaljplan

Nu finns det förslag på en ny detaljplan för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget, den plats där värdshuset som brann ner 2016 tidigare låg. Den nya detaljplanen, som är på samråd 30 nov 2020 till 15 januari 2021, föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön. Läs mer >


skiss på hur nya bostäderna ska se ut
Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder. Läs mer >


skiss på nya bostadshus i Järna
Nytt flerbostadshus i centrala Järna

Telge Bostäder planerar att bygga ett flerfamiljshus med 22 lägenheter vid Löwens väg i centrala Järna. Läs mer >


Lunagallerian rivs - fyra nya stadskvarter föreslås

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska rivas och en ny detaljplan ska tas fram. Förslaget (från planansökan) innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas. Läs mer >


BoKlok bygger lägenheter i Västergård

I kvarteret Dagliljan i Västergård finns planer på att bygga flerbostadshus med cirka 100 lägenheter, vårdboende och förskola. Läs mer >


Nya bostäder i Brunnsäng/Bergvik

Cirka 40 bostadsrätter i varierande storlekar planerar exploatören Besqab att bygga i Brunnsäng. Läs mer >


Skiss ovanifrån på hur de nya husen kommer att placeras
Blombacka förtätas med cirka 250 nya bostäder

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus. Läs mer >


Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det ska byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen. Läs mer >


Nya bostäder i Västergård

Peab planerar för 79 bostadsrätter i Västergård i Södertälje. Läs mer >