Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Nytt granskningsförslag för Marenplan och hotell vid Maren

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5 m.fl, det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats. Läs mer >


250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd. Detaljplanen var på samråd under sommaren 2021. Läs mer >


Brf Mälarparken - nya bostäder vid kanalen

Två nya flerfamiljshus ska byggas i Bergviks strand. Läs mer >


Ny grönskande park i norra delen av stadskärnan

Astraparken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Nyköpingsvägen ska utvecklas till en attraktiv del av stadskärnan

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området. Läs mer >


Kontor och parkeringshus planeras bredvid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kvarteret Vagnmakaren 5 m.fl intill järnvägen i Södertälje. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser. Läs mer >


Förslag på nytt verksamhetsområde i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. håller på att tas fram för området. Läs mer >


Värdshus med hotell på Torekällberget föreslås i ny detaljplan

Nu finns det förslag på en ny detaljplan för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön. Mellan 10 januari och 6 februari 2022 är detaljplanen ute på granskning och du kan tycka till om förslaget. Läs mer >


skiss på hur nya bostäderna ska se ut
Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder. Läs mer >


skiss på nya bostadshus i Järna
Nytt flerbostadshus i centrala Järna

Telge Bostäder planerar att bygga ett flerfamiljshus med 22 lägenheter vid Löwens väg i centrala Järna. Läs mer >