Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Elite hotell bygger i Astras fd huvudkontor

En av Sveriges största privatägda hotellkedjor, Elite Hotels of Sweden, omvandlar Astras f.d. huvudkontor till ett högklassigt destinationshotell. Läs mer >


Marenplan utvecklas med hotell och verksamheter

Idag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att ge fastighetsägaren Stadsrum planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tellus 5, det gamla ”McDonaldshuset” vid Maren. Planerna är att bygga ett hotell med plats för både restauranger och offentlig verksamhet. Läs mer >


1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet. Läs mer >


Så utvecklar vi Södertälje stadskärna

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Bara i stadskärnan ska några tusen bostäder byggas och förvandlingen till en mer utvidgad stadskärna är i full gång. Information kring vad vi bygger och när finns här på portalen Södertälje växer. Men varför gör vi som vi gör? Det berättar vi här. Läs mer >


På gång i Södertälje stadskärna

Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan

Norra stadskärnan är en stadsdel under snabb utveckling. Under 2018 invigdes nya KTH Science park och just nu pågår byggnationen av totalt 800 nya lägenheter. Dessutom ska områdets offentliga rum, parker och gator fräschas upp. Läs mer >


Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor. Läs mer >


Södra delen av stadskärnan

Södertälje växer och stadskärnan likaså. I södra delen pågår arbete med att förnya stationsområdet och en förstudie för området kring Nyköpingsvägen är på gång. Läs mer >


Mer folkliv vid Maren

Mer folkliv vid Maren! Det är ledordet i arbetet med att förnya Maren och göra den till en attraktiv plats i Södertäljes stadskärna. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning. Läs mer >