Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


På gång i Södertälje centrum

Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu. Läs mer >


Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Just nu pågår underhållsarbete med plattformarna, som ska breddas och moderniseras. Nu finns det också ett förslag på hur den nya stationspaviljongen kommer att se ut. Läs mer >


Nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus

Ett nytt parkeringshus som ska rymma 200 bilar ska byggas vid Södertälje sjukhus. Läs mer >


Vi utvecklar östra delen av stadskärnan

Östra delen av stadskärnan ska bli en mer attraktiv plats, med naturliga stråk till vattnet och större tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Läs mer >


Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Huset ska stå klart 2021. Läs mer >


Nya bostäder i norra Saltskog

Stadsdelen Saltskog ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice och trevliga offentliga miljöer. I norra delen av Saltskog planerar kommunen och fyra exploatörer för att inleda planläggning av 500-700 nya bostäder. Läs mer >


Blivande Gymnastik- och friidrottshall
Ny gymnastik- och friidrottshall

I anslutning till Täljehallen och Södertälje idrottsplats kommer en ny gymnastik- och idrottshall att byggas. Läs mer >


Mälarhamnen - 84 lägenheter vid kanalen

Peab bygger 84 bostadsrättslägenheter vid kanalen, bredvid gamla Tobaksmonopolet. Läs mer >


Kvarteret Sländan utökas med bostadsrätter

Nu inleds etapp två av kvarteret Sländan i Norra stadskärnan. 140 bostadsrätter byggs nu mellan Tom Tits och Campus Telge. Läs mer >