Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Vi utvecklar Geneta med fler bostäder och service

Just nu planerar vi för att utveckla Geneta med fler bostäder, verksamheter och service. Två detaljplaner håller på och tas fram. Läs mer >


Ombyggnation av Stenvalvsbron

Stenvalvsbron på Slussholmen behöver byggas om för trafiksäkerheten. Läs mer >


Marenplan utvecklas med hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum planerar fastighetsbolaget Stadsrum att bygga ett hotell. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning. Läs mer >


250 nya bostäder föreslås i Viksängen

I Viksängen i Östertälje planeras nu för 250 bostäder i flerbostadshus i varierande bostadshöjd. Detaljplanen var på samråd under sommaren 2021. Läs mer >


Brf Mälarparken - nya bostäder vid kanalen

Två nya flerfamiljshus ska byggas i Bergviks strand. Läs mer >


Ny grönskande park i norra delen av stadskärnan

Astraparken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Nyköpingsvägen ska utvecklas till en attraktiv del av stadskärnan

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området. Läs mer >


Kontor och parkeringshus planeras bredvid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kvarteret Vagnmakaren 5 m.fl intill järnvägen i Södertälje. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser. Läs mer >


Förslag på nytt verksamhetsområde i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. håller på att tas fram för området. Läs mer >


Värdshus med hotell på Torekällberget föreslås i ny detaljplan

Nu har detaljplanen för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget antagits. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön. Läs mer >