Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.

Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det kan byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt  ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen. Läs mer >


Nya bostäder i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, planerar vi nu för cirka 35 bostäder med radhuskaraktär. Läs mer >


Flerbostadshus Stockholmsberget

Vid Södertäljeporten byggs ett flerbostadshus med 72 lägenheter. Läs mer >


Kaxberg etapp 2

Kommunen vill planlägga för cirka 30-50 bostäder i form av rad-, par- eller kedjehus. Läs mer >


Trädgårdsstad Wij, Hölö

Vår vision är att utveckla Wij-området till en trädgårdsstad. Läs mer >