Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Nya bostäder i Västergård

Peab planerar för 79 bostadsrätter i Västergård i Södertälje. Läs mer >


Marenplan utvecklas med hotell och verksamheter

Det gamla "McDonaldshuset" vid Maren kommer att bli hotell. Fastighetsägaren Stadsrum har fått planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tellus 5. Planerna är att bygga ett hotell med plats för både restauranger och offentlig verksamhet. Läs mer >


Köpmangatan ska bli en levande och attraktiv del av centrum

Nu börjar vi med arbetet att förvandla området kring Köpmangatan till en mer attraktiv plats i centrum, med fler mötesplatser, handel och gångstråk. Vi bygger det nya Kanaltorget, en ny tunnelnedfart och bygger om p-garaget i Kringlan-huset. Läs mer >


Stadsutveckling i Östertälje

Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum. Läs mer >


Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. Programmet föreslår, bland annat, 18 nya vistelseplatser längs stråken med möjlighet till rekreation av olika slag. Läs mer >


Elite hotell bygger i Astras fd huvudkontor

En av Sveriges största privatägda hotellkedjor, Elite Hotels of Sweden, omvandlar Astras f.d. huvudkontor till ett högklassigt destinationshotell. Läs mer >


1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet. Läs mer >


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje planeras

Södertälje och Nykvarns kommuner planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna nästa år. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Läs mer >


Mälarprojektet – sluss och kanal

Den 22 november 2016 startade Mälarprojektet – Södertälje sluss och kanal ska förnyas. Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Färdigt i slutet av 2021. Läs mer >


Järnvägsstationen vid Södertälje syd idag.
Höghastighetsjärnvägen Ostlänken

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje (Järna) och Linköping. Läs mer >