Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet. Läs mer >


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje planeras

Södertälje och Nykvarns kommuner planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna nästa år. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Läs mer >


Mälarprojektet – sluss och kanal

Den 22 november 2016 startade Mälarprojektet – Södertälje sluss och kanal ska förnyas. Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Färdigt i slutet av 2021. Läs mer >


Järnvägsstationen vid Södertälje syd idag.
Höghastighetsjärnvägen Ostlänken

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje (Järna) och Linköping. Läs mer >


Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor. Läs mer >


Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, bygger ByggVesta 67 nya hyresrätter. Läs mer >


Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har nyligen färdigställt ombyggnation av bangården, med bredare perronger och nya perrongtak. Nu finns det också ett förslag på hur en ny stationspaviljong kan komma att se ut. Läs mer >


Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Den nya byggnaden beräknas stå klar för inflyttning år 2023. Läs mer >


Mälarhamnen - 84 lägenheter vid kanalen

Peab bygger 84 bostadsrättslägenheter vid kanalen, bredvid gamla Tobaksmonopolet. Läs mer >