Byggprojekt

Södertälje växer och det är många byggprojekt på gång i kommunen.


Mälarprojektet – sluss och kanal

Södertälje sluss och kanal ska förnyas och med det arbetet kommer säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Läs mer >


Höghastighetsjärnvägen Ostlänken

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje (Järna) och Linköping. Läs mer >


Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor. Läs mer >


Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, bygger ByggVesta 67 nya hyresrätter som står klara för inflyttning i början av 2021. Läs mer >


Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har nyligen färdigställt ombyggnation av bangården, med bredare perronger och nya perrongtak. Nu finns det också ett förslag på hur en ny stationspaviljong kan komma att se ut. Läs mer >


Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Den nya byggnaden beräknas stå klar för inflyttning år 2023. Läs mer >


Mälarhamnen - 84 lägenheter vid kanalen

Peab bygger 84 bostadsrättslägenheter vid kanalen, bredvid gamla Tobaksmonopolet. Läs mer >


Utveckling av Moraån

Dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas. Nu finns det ett framtaget samrådsförslag, som visar vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra för svagsimmande fisk att ta sig uppför Moraån, samtidigt som den kulturhistoriska miljön ska bevaras. Läs mer >


"Grön oas" på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas – mitt i staden och mitt i vattnet. Läs mer >