30 hyresrätter i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, planerar vi nu för cirka 30 hyresrätter med radhuskaraktär.

Vad

Vid korsningen Järnavägen/Skolvägen, på fastigheten Skolbänken i centrala Mölnbo, planerar man nu för att bygga 30 hyresrätter. Husen ska ha radhuskaraktär och ska smälta väl in i den befintliga karaktären som finns på platsen.

Varför
Södertälje kommun växer och vi blir alltfler. Fram till år 2035 ska
20 000 nya bostäder byggas i kommunen.

Vem
Eneby bygg AB bygger bostäderna och har samarbetat med Respons arkitekter

När
Bygglov kommer att sökas under våren. När det finns ett beviljat bygglov som ligger i linje med de intentioner som kommunen och exploatören haft kommer tillträdet till tomten att ske. Därefter kommer det dröja några månader innan exploatören sätter spaden i backen och börjar med markarbeten och byggandet av bostäderna.