Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det kan byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt  ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen.

På den tidigare varvsfastigheten anger den nya detaljplanen att det kan byggas fyra radhuslängor och två punkthus som tillsammans kan ge cirka 40 bostäder. Gata, vatten och avlopp ska byggas ut och ett gångstråk utefter vattnet har planerats i området. Innan vi kan påbörja bostadsbyggandet återstår det flera frågor som vi måste lösa;  till exempel sanering av marken samt konstruktion och projektering av vatten och avlopp samt strandpromenad.

På sikt ger detaljplanen också möjlighet att anlägga vattenvillor efter strandpromenaden. Det kräver en utbyggnad i vattnet där vattenvillor kan angöras.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Exploatör för bygget
Exploatör är Varvsvägen 1 fastighetsbolag AB. Kommunen ansvarar för gata och grönområde och Telge Nät bygger ut VA.

Tidsplan
Planerad byggstart av kommunala anläggningar (gator, vatten och avlopp samt gång/cykelväg) blir under hösten 2018.