Nya bostäder i kv Båtvarvet i Pershagen

Det ska byggas fyra radhuslängor och två punkthus samt ett gångstråk utefter vattnet i Pershagen.

På den tidigare varvsfastigheten ska det nu byggas fyra radhuslängor och två punkthus som ger totalt 60 bostäder.

De två flerbostadshusen blir 4 våningar höga och hyresrätter. Det blir garage i källarplan samt markparkeringar. Totalt byggs 32 lägenheter i storleken från 1-3 rum och kök, om ca 40-77 kvm. 

De två radhuslängorna kommer att rymma totalt 28 bostadsrätter, med sju bostäder i två plan i varje länga. Förråd och parkering kommer att finnas i anslutning till bostaden.

Gata, vatten och avlopp ska byggas ut och ett gångstråk utefter vattnet har planerats i området. Innan bostadsbyggandet kan påbörjas, ska marken saneras, konstruktion rivas. Kommunen har projekterat för vatten, avlopp samt strandpromenad.

På sikt ger detaljplanen också möjlighet att anlägga vattenvillor efter strandpromenaden. Det kräver en utbyggnad i vattnet där vattenvillor kan angöras.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidsplan

Beslut om bygglov för fastigheterna fattades i april 2020. 

Kommunen har handlat upp en anläggningsentreprenad som är Peter Boy AB. Planerad byggstart av kommunala anläggningar (gator, vatten och avlopp samt gång/cykelväg) blir i januari 2020. Det beräknas stå färdigt i slutet på maj 2020.