500 bostäder ska byggas i Igelsta strand

Från industrimark till levande stadsdel

Igelsta strand är en attraktiv plats för boende. Nära både vatten och kollektivtrafik. På platsen har det tidigare funnits ett sågverk som arbetade med impregnering av virke, vilket har lett till att marken har förorenats. Nu har vi skapat möjlighet för att bygga bostäder och anlägga en stadspark i området genom att sanera marken  -  Igelsta strand växer från industrimark till en levande stadsdel. 

Vi planerar för omkring 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.

Fyra ljusa punkthus, Kanalhusen, med omkring 90 lägenheter är nu under uppbyggnad. Storleken på lägenheterna är två, tre eller fyra rum och kök. Alla lägenheter kommer att ha sjöutsikt och balkong eller uteplats.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Igelsta strand ger oss möjlighet att öppna staden mot vattnet. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik. Området ska tillsammans med Kanalstaden binda samman Östertälje med Södertälje stadskärna. Det är också ett viktigt tillskott för att möta efterfrågan på bostäder i kommunen.

Tidsplan

Södertälje kommuns och Skanskas arbeten med sanering, infrastruktur och stadsdelsparken har avslutats.  Det är JM som bygger Kanalhusen och inflyttning är beräknad till våren 2021.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på JM:s webbplats.

Kommunen får 45 miljoner i bidrag för sanering av Igelsta strand