Flerbostadshus och äldreboende Södra Pershagen

Mellan 50-150 nya bostäder i form av flerbostadshus samt ett nytt äldreboende planeras längs med södra Trollsjövägen i de södra delarna av Pershagen.

Vad
 I de södra delarna av Pershagen längs med Trollsjövägen, planerar vi för 50-150 nya bostäder i form av flerbostadshus samt ett nytt äldreboende eller konceptboende för samma målgrupp.

Varför
Södertälje kommun växer och vi blir alltfler som bor här.  Vi har som mål att det ska finnas ytterligare 20 000 bostäder i kommunen till år 2036. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning och komplettering av bebyggelse i befintliga områden, men också att dessa byggs samman sinsemellan. De flesta av Södertäljes invånare bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen med nära till kollektivtrafiken. Detta är viktigt för en långvarig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vem

Södertälje kommun.

När:
Detaljplanen för Pershagen södra påbörjas våren 2017 med avsikten att gå ut på samråd under fjärde kvartalet 2017. I samband med samrådet så kommer en markanvisning utannonseras. Planen planeras därefter färdigställas under 2018. När detaljplanen vunnit laga kraft och kommunala vägar med mera byggts ut kan exploatören/exploatörerna efter beviljat bygglov påbörja byggnationen.