Flerbostadshus Södertäljeporten

Vid Södertäljeporten finns det planer på att bygga flerbostadshus med 100-130 lägenheter.

Vad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Det planeras att bli omkring 100-130 lägenheter.

Varför
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem
Telgebostäder

När
Telgebostäder befinner sig i ett tidigt projekteringsskede och byggstart är satt till någon gång under 2017. Vi har fått in ansökan om bygglov för det första huset.

Mer
Läs mer på Telge Bostäder